Välkommen till Lärandestöd.

Denna resurs är ett stöd för dig som universitetslärare. Du finner bland annat en översikt över Umeå universitets e-läranderesurser, pedagogiska tips och en samling användarguider. Den ska ses som ett komplement till utbildningar som erbjuds inom e-lärande, vilket du finner mer information om under fliken ”Om lärandestöd”.

Denna resurs är utvecklad och underhålls av Universitetspedaogik och lärandestöd. Genomgående är våra material tillåtna att användas av andra i enlighet med principerna om Creative Commons (CC).