IT-stöd kan användas till många olika saker in undervisning, allt från handledningar och seminarier till examinationer och kursutvärderingar. Nedan finner du en tematiserad sammanställning av några möjliga val utifrån olika pedagogiska situationer.