Feedback och/eller poängsättning på medstudenters arbeten.

Kollegial bedömning, eller peer assessment, är en kollaborativ lärandeteknik där studenter utvärderar medstudenters arbete och även får sitt eget arbete utvärderat.

Kollegial bedömning kan exempelvis vara ett led i den sammanlagda bedömningen av ett arbete, eller ett steg på väg mot en slutbedömning (t.ex. en opponering).

Att tänka på:

  • Om studenter ska bedöma varandras arbeten behöver de någon slags mall att utgå från, exempelvis en bedömningsmall/betygskriterier eller liknande.
  • Det är en fördel om studenter får träna på bedömning innan det är ”skarpt” läge.
  • Ska bedömningen ske öppet så att alla på kursen kan läsa varandras inlämningar och bedömningar eller slutet så att endast inlämnare och bedömare ser dem? Ska inlämnare och/eller bedömare vara anonyma? Det finns för- och nackdelar med alla alternativ.

Länkar till tänkbara system

Cambro:

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Tumnagel video

Rekommendationer

Relaterade användarguider

Intressanta länkar

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller förslag på nya användarguider, genom att fylla i formuläret.