Det finns olika former av samarbeten i form av skrivande, allt från uppgifter, PM grupparbeten till sammanställningar av material för medstudenter eller en Wiki.

Lämpliga verktyg för längre dokument kan vara Google Apps eller Office 365. Google Apps lämpar sig bättre om det är simultant skrivande medan Office 365 kan vara mer bekant miljö för den som är van med word.

Som ett komplement till de ordbehandlingsliknande verktygen ovan finns Wiki i Cambro, som har fördelen med att det finns en tydlig spårbarhet av ändringar men kan vara någon utmanande i början då den använder sig av ett märkspråk (instruktioner finns både i användarguider och i Wikiverktyget).

Om studenterna skall samla olika former av material för att delge exempelvis de andra studenterna på kursen kan Studentsida i lektionsverktyget vara ett lämpligt val. Studentsidorna innebär att du som lärare tillåter studenterna att skapa enklare lektionssidor (som kan innehålla text, resurser såsom länkar, pdf och andra dokument samt multimedia såsom film, ljud och bild). Exempelvis skulle detta kunna vara ett lämpligt komplement till en redovisning eller studentredovisning. Studentsidor kan även associeras till grupper i Cambro.