Användningsområde

Seminarium kan ha många olika syften och format, den främsta skiljelinjen i onlineseminarier är i regel huruvida det är en synkron (deltagarna deltar samtidigt) eller asynkron (deltagarna deltar inte nödvändigtvis samtidigt) undervisningsaktivitet. Men en annan uppdelning kan även vara huruvida det är ett muntligt seminarium eller ett skriftligt seminarium.

Om du vill ha ett synkront och muntligt seminarium är Adobe Connect det vanligaste valet. Funktioner som kan vara bra att känna till är möjligheten att spela in seminariet (om du exempelvis vill att studenterna ska kunna gå tillbaka och reflektera över seminariet) samt möjligheten att dela in deltagarna i ett Adobe Connect möte i mindre ”sub-grupper” (break-out room). Det senare kan vara användbart om du har ett seminarium med exempelvis 20 deltagare, där du vill att de 2 och 2 diskuterar en fråga under en del av seminariet.

Om du vill ha ett skriftligt seminarium så är det oftast forumverktyget i Cambro som används. Som alternativ finns även verktyget diskussioner. Om du vill ha ett synkront skriftligt seminarium, där deltagarna under en begränsad tid bidrar till diskussionen, så kan chatten vara ett användbart verktyg.

Om du vill registrera närvaro eller aktivitet direkt i Cambro vid ett seminarium på Campus så kan du använda ”icke-elektronisk” uppgift i verktyget Uppgifter.

Länkar till tänkbara system

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Tumnagel video

Rekommendationer

Relaterade användarguider

Intressanta länkar

Padlet – kan vara ett verktyg för att sammanställa seminariediskussioner på ett illustrativt och överskådligt sätt.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller förslag på nya användarguider, genom att fylla i formuläret.