Cambro är Umeå universitets gemensamma lär- och samarbetsplattform. I Cambro finns det många olika verktyg för undervisning och lärande, vilka är grupperade de fem temana ‘Förmedla material, resurser och material’, ‘Kommunikation och interaktion’, ‘Examination’, ‘Utvärdering och undersökning’ och ‘Administration’.

Tumnagel video

Användarstöd

Dels finns användarstöd tillgängligt via supportformulär eller så går det bra att ringa på telefon: 090-786 63 00. För att skicka in åsikter till förvaltningsorganisationen för Cambro är det enklast att maila till cambro@umu.se eller prata med någon i Cambros referensgrupp och be dem framföra det på gruppens regelbundna möten.

Användare har även tillgång till användarstöd i form av självhjälp. I Cambros verktygsmeny till vänster på varje sida hittar du länken ”Hjälp”. Förutom hjälp om alla enskilda verktyg finns här även länkar till användarguider, beskrivning av grundläggande begrepp, vanliga frågor osv. Du kan också klicka på ikonen i övre högra hörnet på varje verktyg för hjälp om just det verktyget.

Varje termin erbjuds universitetets anställda ett utbud av kurser/verkstäder. Mer information finns hos Universitetspedagogik och lärandestöd

Systeminformation

Lärplattformen lanserades 2008/2009 som ett resultat av bland annat den här rapporten och har utvecklats vidare sedan dess. Cambro version (10.4), driftsattes den 11 juni 2015.

Hur Cambro utvecklas

Utveckling sker såväl globalt som lokalt vid Umeå universitet.

Cambro är en anpassning av Sakai som är baserat på öppen källkod. Många funktioner i Cambro blir mer användarvänliga i samband med uppgraderingar till nya versioner av Sakai. Det medför också en allt stabilare teknisk miljö. Under ett år genomförs flera mindre uppgraderingar av Cambro, och historiskt har en större uppgradering per år genomförts till en nyare version av Sakai. Senaste större uppgraderingen skedde 11 juni 2015 då vi gick från (2.9.3) till (10.4). Sakai 11 är nu under utveckling och ambitionen är att Cambro ska följa den utvecklingen. Du kan alltid se aktuell versionsinfo i sidfoten.

Vi utvecklar också Cambro lokalt vid Umeå universitet. Det är till stor del förbättringar och anpassningar som vi sedan ger tillbaka till den globala utvecklingen av Sakai.

Teknisk information

Cambro körs på parallella servrar. En front-end-server tar emot alla sidförfrågningar och dirigerar användaren till den server som för tillfället har minst belastning. En gemensam databas används av alla servrar. En spegling av databasen finns som backup. Det är ITS som leverar drift, teknisk utveckling och underhåll av Cambro och så har det sett ut sedan Cambro först initierades 2008/2009.