Om Lärandestöd

Denna resurs är utvecklad av Unversitetspedagogik och lärandestöd (UPL) och syftar till att samla olika material som kan vara ett stöd för dig som lärare. Det mesta materialet som publiceras här är märkt som Common-creative, vilket innebär att du får använda det utan att be om lov så länge du anger denna sida som källa.

Vi som främst arbetar med denna resurs arbetar också med pedagogiskt stöd inom ramen för Cambro, Adobe Connect och Urkund, men i pilotprojektet för den nya centrala Moodle-installationen vid Umeå universitet.

Under utveckling

Dessa sidor är under utveckling och inledningsvis kommer tyngdpunkten att ligga på de digitala verktyg som finns centralt på Umeå universitet. Om du saknar något material, har en idé om ett material som skulle göra stor nytta eller själv har ett bra material du vill dela med dig av så är du välkommen att kontakta oss – fördelaktligen via formuläret (som bland annat återfinns i överkant på denna sida, märk förslag som förbättringsförslag).

e-lärande vid UPL

På UPL arbetar Jonas Lindholm som förvaltningsledare inom e-lärandeobjektet, hans roll är att representera verksamheten i IT-frågor.

Niklas Brinkfeldt är supportansvarig och ansvarar för det pedagogiska stödet för de centrala systemen inom e-lärandeobjektet. Dessa system är i dag Cambro, Adobe Connect och Urkund.

Utbildningar för er lärare

UPL erbjuder kostnadsfria kurser för universitets personal, med fokus på de system som används inom e-lärande. Mer information om kommande kortkurser återfinns på UPLs hemsida. Om ni är fem eller fler kollegor som vill gå en kortkurs kan vi besöka er och genomföra utbildningen hos er, dessa utbildningar är också kostnadsfria och bokas via Niklas Brinkfeldt, antingen via mail (niklas.brinkfeldt@umu.se) eller formuläret (som återfinns till vänster och i överkant på sidan).

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Tumnagel video

Ladda ner kortfattade användarguider rörande verktyget

Användarguider för verktyget.pdf

Rekommendationer

Relaterade sidor

E-lärande bloggen vid Umu

Upl’s hemsida.

Intressanta länkar

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller förslag på nya användarguider, genom att fylla i formuläret.