Om Moodle

Moodle är ett av Umeå universitets två gemensamma lär- och samarbetsplattformar (den andra lärplattformen är Cambro).

Moodle (som är en akronym för Modulär objektorienterad dynamisk lärmiljö) är en Open Source-programvara inriktad mot undervisning och lärande eller det som vanligen kallas en lärmiljö eller VLE (Virtual Learning Environent).

Moodle är utformad utifrån pedagogiska principer för att stödja lärare att skapa effektiva läromiljöer på nätet. Moodles pedagogiska design innefattar en konstruktivistisk och socialkonstruktivistisk inställning till utbildning, och betonar att studenterna (och inte bara lärare) kan bidra till den pedagogiska erfarenheten. Läs mer om de pedagogiska tankarna bakom Moodle på den här sidan.

I Moodle finns det många olika verktyg för undervisning och lärande, vilka kan delas in i två typer; aktiviteter och resurser. Moodle har också integrationer mot andra tjänster vid Umeå universitet som t.ex. UmU-play (video i undervisningen), URKUND (Plagiatkontroll) och LADOK (synkronisering av antagna och registrerade studenter).

Studenter och lärare måste ha rätt behörighet att få tillgång till de individuella kurserna i Moodle. Lärare och administratörer kan skapa kurser här: www.kursadministration.umu.se

Guide för att skapa kurser i Moodle

Moodle kan användas till mycket mer än bara som en lagringsplats för dokument och resurser. Moodle kan bl.an. användas för:

  • Inlämning av uppgifter
  • Test (Quiz)
  • Diskussioner
  • Virtuella klassrumssessioner
  • Plagiatrapporter
  • Videoinlämningar
  • Wikis, ordlistor och mycket mer

Se listan över användarguider till Moodle.

För mer information om Moodle, besök http://moodle.org.