Om UmU Play

UmU Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Umu Play i Cambro och Moodle

Som lärare har du möjlighet att hantera video direkt i lärplattformen Cambro och Moodle.
Därifrån kan du:

  • Ladda upp befintliga videofilmer för lagring och distribution. UmU Play tar emot de flesta standardformat för digital video, och omvandlar dessa till ett format som passar alla målgrupper
  • Producera egna filmer direkt i Cambro eller Moodle, exempelvis genom att spela in dig själv med din webbkamera – kanske för en välkomsthälsning eller ett veckobrev i videoformat
  • Göra skärminspelningar där du ger en föreläsning, visar hur man använder en programvara, kommenterar ett arbete, osv.
  • Skapa särskilda uppgifter för dina studenter, där inlämningen består av video- eller ljudfiler
  • Låta dina studenter använda video och ljud överallt där en textredigerare används, exempelvis i forum

De filmer du laddar upp eller spelar in kommer du enkelt åt inom Cambro och Moodle för återanvändning även i andra kurser och sammanhang, och du hittar dem även när du loggar in i portalen play.umu.se

Videoportalen play.umu.se

Det är här du befinner dig nu. Här loggar du som anställd in och hittar alla videor som du producerat eller laddat upp i Cambro eller Moodle, och har möjlighet att ytterligare bearbeta dem. Det går även bra att producera video härifrån.
I portalen UmU Play kan du:

  • Lägga till metadata, och kan utföra enklare videoredigering genom att exempelvis trimma början och slut på din video
  • Dela upp en film i mindre klipp, för att på ett enkelt sätt kunna publicera bara ett avsnitt av en längre film
  • Välja olika sätt att publicera dina filmer, exempelvis genom att skapa spellistor och kanaler. Spellistorna kan i sin tur bäddas in i kurssajter i Cambro, Moodle eller i vilka webbsidor som helst. Du kan även publicera dina filmer “för världen” i portalens olika kategorier
  • Producera video genom uppladdning och inspelning direkt i portalen

UmU Play i mobilen eller surfplattan

UmU Play är baserad på en produkt från Kaltura, som har tagit fram appar för iOS och Android. Med dessa kan man exempelvis ladda ned video för att kunna se offline. Appen Kaltura MediaSpace hittar du hos Appstore och Google Play.

Ett pågående utvecklingsarbete

UmU Play som förvaltas av Universitetspedagogik och lärandestöd ihop med IT-enheten inom förvaltningsobjektet E-lärande kommer att fortsätta utvecklas i samråd med representanter från verksamheten.